Nội dung trong file đính kèm: thong bao thu tien.PDF