Xem chi tiết ở file đính kém:
Cổng số 1 (chỉ chấp nhận thanh toán cho thẻ ATM nội địa Viettinbank): huong_dan_thanh_toan_hoc_phi_online.docx 

Cổng số 2 (Có thể sử dụng Viettelpay hoặc ATM nội địa của tất các ngân hàng): huong_dan_nop_kinh_phi.docx