Điện thoại: 038.3856247,

Điện thoại: Văn phòng - 318, Phòng Trưởng phòng - 348, Phòng quỹ - 365

 

1. Đậu Đăng Tuấn, CN Kinh tế, Quyền Trưởng phòng, Phụ trách kế toán của Trường

Số 23/406, K.4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3851171 (0912.363420); Email: tuankhtcdhv@gmail.com

2. Hoàng Việt Dũng, CN TCNH, Phó Trưởng phòng - 388

Số 07, đường Trần Thụ Thận, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.878287; Email: vietdunghoang@yahoo.com

3. Trần Thị Việt Anh, ThS Kinh tế, Kế toán viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận - 380

Số 58, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.6567476 (0915.047978); Email: vietanhkhtc@gmail.com

4. Trần Thị Thanh Xuân, CN Kinh tế, Kế toán viên - 381

Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856586 (0983.933489); Email: xuandhv@gmail.com

5. Trịnh Thị Dung, ThS, Kế toán viên - 384

Đường Lê Thiết Hùng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.979255; Email: dungkt661@gmail.com, dungtt@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Thị Trà Giang, CN Kinh tế, Kế toán viên - 383

Xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3857109 (0912.271183); tragiangkhtc@gmail.com

7. Nguyễn Thị Hạnh, CN Kế toán, Thủ quỹ - 365

Số 02, ngõ 04, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.855023; Email: nthihanhdhv@gmail.com

8. Trần Đình Diệu, CN Kế toán kiểm toán, Kế toán viên - 385

Số 02, ngõ 02, đường Cao Lỗ, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0906.280848, 0985.730357; Email: tddieu0708@gmail.com

9. Đinh Thế Phú, CN TCNH, Kế toán viên - 386

Số 85, đường Lệ Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.576166; Email: phudinhthe@gmail.com

10. Nguyễn Bắc Giang, CV, CN

Khối 17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.475194; Email: bacgiangdhv@gmail.com

11. Trần Thị Thu Liên, ThS Kinh tế, Kế toán viên - 382

Số 07, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.8901791 (0912.741219); Email: thuliendhv@gmail.com, lienttt@vinhuni.edu.vn

12. Nguyễn Công Hoàng, TSCV, CN

Số 19, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.855585; Email: hoangnguyen1508@gmail.com, hoangnc@vinhuni.edu.vn