Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2017

Hoạt động chuyên môn

Một số giải pháp tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các trường đại học ở Việt Nam
01/06/2017
Kinh tế nước ta đang tiếp tục quá trình chuyển sang nền “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”, các cải cách kinh tế đang diễn ra một cách sâu rộng và triệt để hơn nhằm tháo gỡ những cản trở về hành chính còn lại. Điều này cũng tạo ra môi trường thuận lợi, tác động và tăng sức ép đối với cải cách quản lý giáo dục đại học trên các mặt chủ yếu: khoa học, tài chính, tổ chức và nhân sự.
Giải pháp tự chủ tài chính tại các trường đại học công lập
10:18 01/06/2017
Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với giáo dục đại học công lập theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học công lập là phù hợp với xu thế quốc...
Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác giảng dạy thực hành, thí nghiệm của Trường Đại học Vinh
08:18 19/10/2016
Ban hành kèm theo quyết định này định mức kinh tế kỹ thuật (viết tắt là ĐMKTKT) các học phần mới và sửa đổi định mức KTKT một số học phần giảng dạy, thực hành, thí nghiệm đào tạo...
Tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học công lập: Những vấn đề cần tháo gỡ
19:59 21/09/2015
Nhu cầu về tài chính cho giáo dục đại học đang ngày càng cao, tạo áp lực lên ngân sách nhà nước. Từ góc độ một cơ sở giáo dục đại học, bài viết đưa ra một số ý kiến xoay quanh vấn...
Bổ sung điều chỉnh phân công nhiệm vụ các phần hành thuộc phòng Kế hoạch - Tài chính.
00:00 24/09/2013
 Do yêu cầu của Nhà trường về bổ sung công việc mới, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phân công bổ sung một số nhiệm vụ của các đồng chí thuộc các phần hành kế toán của phòng kể...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.