Công văn nêu rõ, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đề xuất Bộ Y tế đồng ý đối với những người bị cách ly y tế tại nhà thì Trạm Y tế xã, phường, thị trấn nơi người lao động cư trú căn cứ Danh sách các trưởng hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà được Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã phê duyệt có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội cho người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau theo quy định.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Công văn số 422/BHXH-CSXH.