Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 96/2021/TT-BTC.