1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024
Thông báo phân công nhiệm vụ các phần hành thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính (Cập nhật ngày 31/12/2015)
29/01/2016
Do việc thay đổi nhân sự và yêu cầu của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 và luân chuyển công việc theo quy định, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phân công điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ của các đồng chí thuộc các phần hành kế toán của phòng và phân công theo dõi, ký duyệt hồ sơ chứng từ của Lãnh đạo phòng kể từ ngày 01/01/2016
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch - Tài chính
08:47 04/07/2016
Ban hành kèm theo Quyết định số 428/QĐ-ĐHV, ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.