Điện thoại: 038.3856247,

Điện thoại: Văn phòng - 318, Phòng Trưởng phòng - 348, Phòng quỹ - 365


1. Ths Hoàng Việt Dũng,  Trưởng phòng, Phụ trách kế toán của Trường - 388

Số 07, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.858.888; Email: vinhuni155@gmail.com 

2. Ths Đậu Đăng Tuấn,  Phó Trưởng phòng

Số 23/406, K.4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3851171 (0912.363420); Email: tuankhtcdhv@gmail.com

3. Ths Trần Thị Việt Anh,  Kế toán viên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận - 380

Số 58, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.6567476 (0915.047978); Email: vietanhkhtc@gmail.com

4. Ths Trần Thị Thanh Xuân, Kế toán viên - 381

Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3856586 (0983.933489); Email: xuandhv@gmail.com

5. Ths Trịnh Thị Dung, ThS, Kế toán viên - 384

Đường Lê Thiết Hùng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.979255; Email: dungkt661@gmail.com, dungtt@vinhuni.edu.vn

6. Ths Nguyễn Thị Trà Giang,  Kế toán viên - 383

Xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.3857109 (0912.271183); tragiangkhtc@gmail.com

7. Nguyễn Thị Thu Hiền, CN Kế toán, Thủ quỹ - 365

Số 02, đường Nguyễn Kiệm, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983598488; Email: hien.mndhv@gmail.com@gmail.com

8. Ths Trần Đình Diệu, CN Kế toán kiểm toán, Kế toán viên - 385

Số 02, ngõ 02, đường Cao Lỗ, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0906.280848, 0985.730357; Email: tddieu0708@gmail.com

9. Ths Đinh Thế Phú, CN TCNH, Kế toán viên - 386

Số 85, đường Lệ Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.576166; Email: phudinhthe@gmail.com

10.  Ths Nguyễn Bắc Giang

Sn 07 Đường D3 Khu đô thị Đại Thành Khối3 , P Trung Đô., TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.475194; Email: bacgiangdhv@gmail.com

11. Ths Trần Thị Thu Liên,  Kế toán viên - 382

Số 07, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038.8901791 (0912.741219); Email: thuliendhv@gmail.com, lienttt@vinhuni.edu.vn

12. Ths Nguyễn Công Hoàng

Số 19, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.855585; Email: hoangnguyen1508@gmail.com, hoangnc@vinhuni.edu.vn
13. Ths Trần Thị Lương, 

TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979224990; Email:luongtrandhv@gmail.com