1
Bạn cần hỗ trợ?
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024

Biểu mẫu

Yêu cầu báo cáo thu chi, rà soát đối chiếu công nợ năm 2014 và lập kế hoạch triển khai hoạt động năm 2015.
00:00 16/03/2015
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 905/BGDĐT-KHTC ngày 25/02/2015 về việc báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó yêu cầu trường Đại học...
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo, giảng dạy và ngân sách năm học 2014-2015
00:00 03/07/2014
Để phục vụ cho việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh và kế hoạch ngân sách năm học 2014 - 2015 và các năm tiếp theo, nhà trường hướng dẫn cho các đơn vị khẩn trương thực hiện một số...
Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
00:00 18/06/2014
 Thực hiện công văn số 3083/BGDĐT-KHTC ngày 13/6/2014 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Để có thông tin kịp...
Hướng dẫn thanh quyết toán đề tài Nghiên cứu khoa học năm 2013
00:00 13/12/2013
 Thực hiện Chỉ thị của Bộ giáo dục và đào tạo về việc báo cáo tình hình thanh quyết toán và giải ngân năm 2013. Để phục vụ công tác thanh quyết toán nguồn kinh phí đề tài Nghiên...
Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014.
00:00 10/12/2013
Thực hiện công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.