Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Nhà trường sẽ đóng cửa phòng thu học phí bắt đầu từ ngày 1/4/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo. Việc nộp học phí Online vẫn thực hiện bình thường qua hệ thống Ngân hàng Vietinbank CN Nghệ An.

    Hướng dẫn cách nộp học phí online: http://phongkhtc.vinhuni.edu.vn/thong-bao-van-ban/seo/huong-dan-dong-hoc-phi-online-66601

    Trân trọng cảm ơn !