Theo Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/9/2019, hành vi xử lý tài sản (bán, điều chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản) khi không có quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền sẽ bị xử phạt theo các mức sau:

Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 05 triệu đồng nếu tài sản bị xử lý có giá trị dưới 100 triệu đồng.

Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.

Ngoài các mức phạt trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành vi gây ra.

Trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng và giá trị sử dụng tương đương với tài sản ban đầu.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có hành vi kê khai không đúng danh mục, hiện trạng tài sản đề nghị xử lý dẫn đến việc quyết định xử lý tài sản không đúng quy định sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng trong nếu tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô.