Gần 160 giảng viên sư phạm chủ chốt thuộc 4 trường Đại học Sư phạm phía Nam: Đại học Vinh, Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng , Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tham dự Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Phạm Văn Thanh

Các chuyên gia CNTT, chuyên gia giáo dục về đào tạo trực tuyến: PGS.TS. Hà Duy Bình - Giám đốc Vision Global, ThS.Trần Thị Yên Định - Giám đốc khối Giáo dục, Microsoft Việt Nam, ThS. Nguyễn Khắc Dũng - Giám đốc SABA Việt Nam, PGS.TS.Phạm Văn Hải - Chương trình ETEP, TS. Lê Đức Long - Đại học SP Tp. Hồ Chí Minh, PGS.TS. Nguyễn Văn Hiền - Đại học SP Hà Nội; TS.Vũ Chí Cường - Đại học Vinh, chia sẻ thông thông tin, giúp các giảng viên sư phạm chủ chốt có thể thiết kế bài giảng điện tử có chất lượng, phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Các nội dung: Quy trình xây dựng bài giảng điện tử; E-learning và kinh nghiệm đào tạo, chia sẻ trực tuyến; Dạy học đa phương tiện trong thiết kế kịch bản, nội dung các khóa học E-learning; Đóng gói bài giảng theo chuẩn E-learning; Mô hình bồi dưỡng giáo viên trong Chương trình ETEP thu hút sự quan tâm của các giảng viên sư phạm tham dự Hội thảo. Các giảng viên sư phạm chủ chốt thực hành ngay tại Hội thảo, thiết kế các modules bồi dưỡng cho giáo viên chủ chốt các trường phổ thông.

Các chuyên gia trao đổi với học viên. Ảnh: Phạm Văn Thanh

Phát biểu khai mạc hội thảo - tập huấn, TS.Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Chương trình ETEP nhấn mạnh vai trò quan trọng của các giảng viên sư phạm chủ chốt trong việc bồi dưỡng cho GV cốt cán các trường phổ thông thực hiện thiết kế bài giảng E-learning.

TS. Lê Đức Long - Trường Đại học SP TP.Hồ Chí Minh trao đổi tại buổi thảo luận nhóm. Ảnh: Lê Nguyên Sinh

Trước đó, Hội thảo - Tập huấn: “Phát triển năng lực cho giảng viên sư phạm chủ chốt” nhằm nâng cao năng lực cho GVSP chủ chốt của 4 trường ĐHSP phía Bắc:  Đại học Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, ĐH SP-ĐH Thái Nguyên, ĐH Giáo dục và Học viện QLGD về thiết kế và dạy học trực tuyến đã được tổ chức tại Tp Hạ Long, Quảng Ninh, từ ngày 15-17/8/2018.

Thảo luận nhóm tại Hội thảo. Ảnh: Lê Nguyên Sinh

Đặng Thị Huệ