1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 15 tháng 7 năm 2020

Thông báo - Văn bản

Thông báo v/v Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020
22/06/2020
Thực hiện kế hoạch chi Chi trả tiền thừa học phí cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 3,6 năm 2020. Nhà trường yêu cầu sinh viên cập nhật thông tin tài khoàn khoản ngân hàng để tiến hành chi trả.
Thông báo V/v đôn đốc thu học phí, KPĐT NCS tại Trường Đại học Vinh
10:11 19/12/2016
Nhằm tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch thu học phí năm học 2016-2017 và quyết toán tài chính năm 2016, Nhà trường giao Phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa có đào tạo...
Thông báo về việc chi trả chế độ học tập cho sinh viên GDQP năm 2016
15:02 08/12/2016
Thực hiện công văn số 2788/BGDĐT-KHTC ngày 08/6/2016 hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 về đào tạo giáo viên GDQP, Trường Đại học Vinh...
Thông báo v/v giải ngân kinh phí thực hiện đề tài/nhiệm vụ NCKH năm 2016
07:16 23/11/2016
Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Nhà trường có công văn số 338/ĐHV-KH&HTQT gày 25 tháng 3 năm 2016 về việc lập kế hoạch nội dung công việc và dự toán kinh phí phục vụ giải ngân kinh phí...
Thông báo V/v đề nghị nộp đề xuất cấp Văn phòng phẩm, vật tư phục vụ công tác chuyên môn, hành chính, tổ chức thi của khối phòng ban, trung tâm
15:00 22/11/2016
Phục vụ cho việc cân đối nhu cầu văn phòng phẩm phục vụ cho các đơn vị Phòng ban, Trung tâm thuộc Trường và để Nhà trường có kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm tập trung, kịp thời....
Thông báo nhận tiền học bổng Tỉnh Nghệ An gửi đào tạo cấp từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016
14:28 08/11/2016
Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu đào tạo học viên, sinh viên, học sinh Lào;
Thông báo thu hồi công nợ tạm ứng của cán bộ, giáo viên, giảng viên
09:06 17/10/2016
Theo quy định của chế độ tài chính Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ về thời hạn thanh toán tạm ứng là không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc công việc. Căn cứ số liệu công nợ tạm...
Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Vinh
17:15 16/08/2016
Ban hành khung học phí đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 tại Trường Đại học Vinh như sau:
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.