Thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2018

Thông báo - Văn bản

Từ năm 2018, sẽ không phải đổi thẻ bảo hiểm y tế hằng năm
22/01/2018
Cụ thể, từ năm 2018, thẻ bảo hiểm y tế mới không ghi thời hạn sử dụng (từ ngày... đến ngày....) như trước đây, mà chỉ ghi thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng.
Thông báo phân công nhiệm vụ các phần hành thuộc Phòng Kế hoạch - Tài chính (Cập nhật ngày 31/12/2015)
15:21 29/01/2016
Do việc thay đổi nhân sự và yêu cầu của Nhà trường trong nhiệm kỳ 2015-2020 và luân chuyển công việc theo quy định, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính phân công điều chỉnh, bổ sung...
Thông báo V/v đôn đốc thu hồi công nợ học phí chính quy khi tổ chức thi học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
17:00 25/12/2015
Theo quy định của Nhà trường tại thông báo số 2479/TB-ĐHV ngày 16/7/2015 về thông báo quy định tạm thời định mức học phí đào tạo đại học chính quy năm học 2015-2016 và Thông báo số...
Thông báo V/v tổ chức thu tiền giấy thi, giấy nháp năm học 2015-2016
11:51 24/11/2015
Căn cứ Quyết định số 3658/QĐ-ĐHV ngày 30/10/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc ban hành bổ sung, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của trường. Để các kỳ thi đảm bảo...
Thông báo v/v tổ chức thu tiền học phí và các khoản đóng góp theo khóa đào tạo học kỳ 2 năm học 2015-2016
09:07 09/11/2015
Theo kế hoạch, việc đăng ký học học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên đại học chính quy dự kiến từ ngày 14/12/2015. Để tránh trường hợp sinh viên toàn Trường tập trung nộp học...
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
14:32 07/10/2015
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến...
Thông báo V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
11:22 24/07/2015
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2803/BGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 06 năm 2015 về việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, để có thông...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.