1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Thông báo - Văn bản

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
29/08/2018
Ngày 30/3/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2018/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Thông báo V/v Điều chuyển, bàn giao tài sản, CCDC giữa đơn vị cũ và đơn vị mới thành lập theo đề án tái cấu trúc Trường Đại học Vinh
11:02 21/04/2017
Ngày 05/04/2017, Nhà trường đã có thông báo về việc ổn định hoạt động của các viện, trung tâm mới thành lập.Theo đó phòng Quản trị và Đầu tư chủ trì công tác điều chuyển, sắp xếp...
Tiền lương và thu nhập tháng sẽ đóng bảo hiểm xã hội thế nào?
08:13 27/02/2017
Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội...
Báo cáo nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2016 - 2017
15:22 16/01/2017
Thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân Trường Đại Vinh thông...
Thông báo V/v đôn đốc thu học phí, KPĐT NCS tại Trường Đại học Vinh
10:11 19/12/2016
Nhằm tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch thu học phí năm học 2016-2017 và quyết toán tài chính năm 2016, Nhà trường giao Phòng Đào tạo Sau đại học phối hợp với các khoa có đào tạo...
Thông báo về việc chi trả chế độ học tập cho sinh viên GDQP năm 2016
15:02 08/12/2016
Thực hiện công văn số 2788/BGDĐT-KHTC ngày 08/6/2016 hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định 607/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 về đào tạo giáo viên GDQP, Trường Đại học Vinh...
Thông báo v/v giải ngân kinh phí thực hiện đề tài/nhiệm vụ NCKH năm 2016
07:16 23/11/2016
Ngày 25 tháng 3 năm 2016, Nhà trường có công văn số 338/ĐHV-KH&HTQT gày 25 tháng 3 năm 2016 về việc lập kế hoạch nội dung công việc và dự toán kinh phí phục vụ giải ngân kinh phí...
Thông báo V/v đề nghị nộp đề xuất cấp Văn phòng phẩm, vật tư phục vụ công tác chuyên môn, hành chính, tổ chức thi của khối phòng ban, trung tâm
15:00 22/11/2016
Phục vụ cho việc cân đối nhu cầu văn phòng phẩm phục vụ cho các đơn vị Phòng ban, Trung tâm thuộc Trường và để Nhà trường có kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm tập trung, kịp thời....
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.