Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và Hướng dẫn số 31-HD/ĐU ngày 05/2/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về tổ chức đại hội các đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, ngày 24/3/2020, tại phòng họp tầng 2, Nhà điều hành, Chi bộ phòng Kế hoạch Tài chính đã long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

           Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các tổ chức Đảng đoàn thể và Đảng viên trong Chi bộ.

           Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn và dân chủ. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 – 2020 và phương hướng công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Chi bộ phòng Kế hoạch Tài chính đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ: giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; xây dựng đơn vị và đoàn thể; kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tích cực tham gia các công tác đoàn thể, xã hội.. Các kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị .

           Đại hội đã đề ra, thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2022 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

           Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính đã thành công tốt đẹp.

          Đại hội đã bầu ra cấp ủy mới: Đồng chí Đậu Đăng Tuấn - Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Việt Dũng - Phó Bí thư Chi bộ. Hai đồng chí cấp ủy lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đã biểu quyết.

          Chi bộ trân trọng cám ơn sự chỉ đạo kịp thời của các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy nhà trường, các đồng chí Bí thư các chi bộ, các đồng chí trong văn phòng Đảng ủy đã quan tâm về dự Đại hội của Chi bộ.

           Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong nhiệm kỳ 2020 – 2022.