Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Xuân Khoa, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện các tổ chức Đảng đoàn thể và Đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn và dân chủ. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2017 và phương hướng công tác lãnh đạo của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi bộ cũng đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt công việc chuyên môn, và tích cực tham gia các công tác đoàn thể, xã hội.

            Đã nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, thực hiện hiện tốt việc kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong nhiệm kỳ không có đảng viên nào bị vi phạm các qui định.

Đại hội đã đề ra, thảo luận và thông qua phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

            Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính đã thành công tốt đẹp.

          Đại hội đã bầu ra cấp ủy mới: Đồng chí Đậu Đăng Tuấn - Bí thư Chi bộ, đồng chí Hoàng Việt Dũng - Phó Bí thư Chi bộ. Hai đồng chí cấp ủy lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đã biểu quyết.

          Chi bộ trân trọng cám ơn sự chỉ đạo kịp thời của các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy nhà trường, các đồng chí Bí thư các chi bộ, các đồng chí trong văn phòng Đảng ủy đã quan tâm về dự Đại hội của Chi bộ.

Kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Chi bộ phòng Kế hoạch tài chính hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Một số hình ảnh của  Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020
Đồng chí Đinh Xuân Khoa - Bí thư Đảng uỷ , Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Đồng chí Đậu Đăng Tuấn - Bí thư chi bộ, Quyền Trưởng phòng KHTC
trình bày báo cáo chính trị.


Toàn cảnh Đại hội
 

 

Phòng KHTC