1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020

Biểu mẫu

Đôn đốc, hướng dẫn xây dựng định mức KTKT giảng dạy THTN.
00:00 04/12/2013
Thực hiện công văn số 3181/BGDĐT-KHTC ngày 14/5/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc triển khai xây dựng đề án xây dựng hệ thống ĐMKTKT và TCTCCL giáo dục đại học để phục vụ...
Cung cấp thông tin thực hiện Quy chế công khai năm học 2013-2014.
00:00 29/11/2013
 Ngày 22/11/2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 8448/BGDĐT-KHTC về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2013-2014. Để có thông tin và số liệu kịp thời báo cáo...
Quy định tạm thời việc tính đền bù chi phí đào tạo đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh khi xin thôi học, bảo lưu và xin gia hạn thời gian học.
00:00 25/11/2013
Quy định tạm thời việc tính đền bù chi phí đào tạo đối với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh khi xin thôi học, bảo lưu và xin gia hạn thời gian học.
Cấp phát mẫu biểu, sổ sách tài chính
00:00 14/10/2013
Để phục vụ công tác theo dõi, phản ảnh tình hình thu, chi, sử dụng, quản lý tài sản, vật tư máy móc thiết bị tại đơn vị. Phòng Kế hoạch - Tài chính xin thông báo mẫu sổ sách và...
Ban hành hệ số học phí của hình thức đào tạo Đại học chính quy theo các khối ngành áp dụng từ năm học 2013-2014 và 2014-2015
00:00 23/09/2013
Trường Đại học Vinh ban hành hệ số học phần quy đổi học phí các tín chỉ đào tạo thực hành thí nghiệm, kiến tập, thực tập, thực tế, hướng dẫn làm đồ án, luận văn tố nghiệp thành tín...
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.