Ngày 7 tháng 5 năm 2009 Nhà trường tổ chức cuộc họp báo cáo quyết toán tài chính năm 2008 và quý 1 năm 2009. TP tham dự gồm có: BGH, Đảng uỷ, Chủ tịch công đoàn trường, Bí thư đoàn thanh niên, Chủ tịch hội sinh viên, Trưởng ban TTND, Bí thư các đảng bộ bộ phận, Bí thư chi bộ cán bộ và trưởng các đơn vị, cán bộ phòng KHTC. Đồng chí Nguyễn Danh Đậu Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày báo cáo.

Toàn Cảnh hội nghị