Văn bản chính sách thuế thường xuyên thay đổi, đồng thời có hiệu lực và nhiều thay đổi câu chữ nhỏ nhưng rất quan trọng gây khó khăn cho việc vận dụng trong thực tế do chưa có sự so sánh, đối chiếu và tổng hợp. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản hợp nhất cho các sắc thuế có hiệu lực từ năm tài chính 2015 chi tiết như sau:

1. Văn bản hợp nhất Thông tư về Luật Quản lý Thuế

2. Văn bản hợp nhất Thông tư về Thuế Giá trị gia tăng

3. Văn bản hợp nhất Thông tư về Thuế Thu nhập doanh nghiệp

4. Văn bản hợp nhất Nghị định về Thuế Thu nhập cá nhân

5. Văn bản hợp nhất Thông tư về Hóa đơn chứng từ

6. Văn bản hợp nhất Nghị định về Thuế Xuất nhập khẩu

7. Văn bản hợp nhất Nghị định về Thuế Tài nguyên

 

Có thể nói rằng, các văn bản hợp nhất là một bước tiến quan trọng của Chính phủ Việt Nam nhằm giúp cho người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được đầy đủ thông tin về chính sách thuế có hiệu lực tại thời điểm thực tế áp dụng và giảm bớt thời gian nghiên cứu, hệ thống hóa văn bản.

 

Văn bản hợp nhất chính sách thuế có hiệu lực từ năm tài chính 2015 tại đây: 

van ban hop nhat chinh sach thue.rar