1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 2 tháng 3 năm 2021
Gửi câu hỏi Xóa trắng
A
Không nợ học phí được em nhé!
Học phí phải đóng vào tài khoản cá nhân trước khi đăng ký học.
Khi đăng ký học môn nào, hệ thống sẽ trừ tiền trong tài khoản học phí của môn đó.
A
Sinh viên đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
để được hướng dẫn và làm thủ tục xin thôi học theo quy định.
A
Sinh viên phải đến làm thủ tục Xin thôi học theo đúng quy định!
Cụ thể đến tại: Bộ phận Một cửa (Phòng Hành chính Tổng hợp) Trường Đại học Vinh:
Tầng 1, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3855452 (máy lẻ: 366)
A
Em liên hệ: Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Vinh:
Tầng 5, Nhà Điều hành. Điện thoại: 0238.3856364; 0238.3556123; 0238.3855452 (máy lẻ: 329, 324)
- Phụ trách khu vực Nghệ An, Tây Nguyên, Ninh Thuận, Bình Thuận: ThS. Lê Văn Hậu, ĐT: 0913.027367; ThS. Nguyễn Năng Hùng: 0941.586688, ThS. Nguyễn Thanh Sơn: 0983.799233
A
Em có mua Bảo hiểm thân thể thì sẽ được giải quyết bảo hiểm sau khi đi học trở lại.
Em phải y sao đủ bệnh án và đến Bộ phận Một cửa để được hướng dẫn em nhé!
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Đậu Đăng Tuấn 
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.